Konfederacja Lewiatan oczekuje zmian w ustawie o monitorowaniu przewozów

Wprowadzenie możliwości dokonywania zgłoszeń zbiorczych towarów, wydłużenie czasu ważności zgłoszenia, klasyfikowanie towarów wyłącznie na podstawie klasyfikacji CN, wyłączenie z monitorowania surowców, które nie powodują ryzyka nadużyć podatkowych, odstąpienie od nałożenia kary, jeśli pomyłka, która miała miejsce w zgłoszeniu nie generuje skutków podatkowych oraz ochrona własności osób trzecich - m.in.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Białoruś - letnie ograniczenia ruchu:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu i Komunikacji Białorusi od 23 maja na drogach krajowych z nawierzchnią asfaltową obowiązują okresowe letnie ograniczenia nacisku na osie pojazdów. Od godz. 11:00 dо 20:00 przy temperaturze powietrza przekraczającej 25°С obowiązuje zakaz przejazdu dla samochodów ciężarowych o nacisku na pojedynczą oś powyżej 6 ton. Ograniczenia będą obowiązywały do 31 sierpnia 2017r.

WŁOCHY - planowane kary za odbiór odpoczynku w kabinie

Włoska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Simona Vicari, podczas spotkania w dniu 17 maja 2017 r. zapowiedziała, że zamierza na wzór francuski oraz belgijski wprowadzić zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu, pomimo tego, jak podkreśliła Vicari, że zasadność takiego rozwiązania jest kwestionowana przez państwa środkowoeuropejskie.

FRANCJA - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY - aktualizacja

W dniu 05.05.2017 r. został opublikowany dekret n° 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r., dotyczący pracodawców mających siedzibę poza terenem Francji, który wprowadza opłatę za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych (SIPSI). Składka ta, według strony francuskiej, ma na celu zrekompensowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania systemu.

Strony