PROTEST

Podziękowanie.

W imieniu Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych dziękuję Komisji Kontenerowej oraz wszystkim przewoźnikom i kierowcom, którzy wzięli aktywny udział w proteście przed bazą kontenerową DCT Gdańsk.

Tylko solidarne działanie może przynieść efekt.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ryczałtów

Warszawa, 24 listopada br. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął na korzyść przewoźników wniosek, wniesiony niemal dwa lata temu przez związek pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP). Trybunał uznał, że przepisy dotyczące podróży służbowych, na podstawie których kierowcy dochodzili wielotysięcznych roszczeń z tytułu ryczałtu za nocleg w kabinie są niezgodne z Konstytucją RP.

PROTEST

Informujemy, że w dniu 28.11.2016r. w godz. 12.00-13.00 odbędzie akcja protestacyjna przewoźników kontenerowych. Protest dotyczy również wszystkich pozostałych przewoźników, którzy obsługują Port Gdański, a którym zależy na stworzeniu bezpiecznego parkingu z podstawowymi warunkami socjalnymi i sanitarnymi dla kierowców.

Bądźmy solidarni w działaniach !

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa w proteście, z podaniem orientacyjnej liczby oddelegowanych pojazdów na adres e-mailowy biuro@pspdgdynia.pl  

Zmiana interpretacji GITD dot. terminów odczytu danych z tachografu

Od dłuższego czasu trwa spór z GITD odnośnie zasad obliczania terminów na odczyt karty kierowcy oraz danych z tachografu cyfrowego. Zasadniczo problem skupiał się na tym, iż organy Inspekcji Transportu obliczając termin na odczyt danych z karty kierowcy (co 28 dni) oraz z tachografu cyfrowego (co 90 dni) uwzględniały wszystkie dni kalendarzowe.

Strony