Przewoźnicy sprzeciwiają się dyrektywie o delegowaniu. 15 stowarzyszeń europejskich podpisało 4 października wspólną Deklarację

Na ogólnym poziomie uznajemy Pakiet Mobilności jako potrzebę wprowadzenia jasnych, sprawiedliwych, możliwych do skontrolowania i jednolitych przepisów europejskich. Jednakże nie możemy zgodzić się na wyprowadzenie nieproporcjonalnego i symbolicznego stosowania Dyrektywy o delegowaniu pracowników, która nie ma na celu wzmocnienia jednolitego rynku.

Strony