Rozeznanie rynku: Przeprowadzenie badań psychologicznych oraz lekarskich

Rozeznanie rynku: Przeprowadzenie badań psychologicznych oraz lekarskich dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C/C+E oraz uczestników kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i/lub psychologicznych 60 uczestników projektu „Nowy Zawód – Lepsza Praca” RPPM.05.02.02-22-0134/15.

Strony