WĘGRY - przepisy dotyczące płacy minimalnej NIE DLA TRANSPORTU- AKTUALIZACJA 22.09.

Wobec zastrzeżeń zgłaszanych nt. objęcia zagranicznych firm transportowych zakresem przedmiotowym węgierskich regulacji o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (wdrożenie dyrektywy 2014/67/UE oraz 96/71/WE) – w tym obowiązkiem raportowania przypadków delegowania pracowników, WPHI Ambasady RP w Budapeszcie ponownie zwrócił się do węgierskiego MGN o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Niemcy - od 2018 roku myto na wszystkich drogach:

W sierpniu 2016 r. rząd federalny Niemiec przedłożył w Bundestagu projekt ustawy w sprawie rozszerzenia obowiązku uiszczania opłat drogowych od samochodów ciężarowych na wszystkie drogi federalne od 1 lipca 2018 r. Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) powierzyło firmie Toll Collect techniczne przygotowanie tego procesu (źródło: www.zmpd.pl ).

28-29 września rozmowy z Rosją ws. zasad wykonywania przewozów i zezwoleń na 2017 rok

Dopóki Rosjanie nie zaczną respektować porozumienia zawartego w kwietniu w Moskwie, dopóty nie ma mowy o negocjacjach na temat przyszłorocznego kontyngentu zezwoleń na przewozy dla transportu ciężarowego – zapowiadają przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Chodzi o niewdrożenie instrukcji dla służb kontrolnych, która miała być interpretacją zawartego porozumienia.

28 i 29 września w Petersburgu odbędą się rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie zezwoleń transportowych na samochodowe przewozy towarowe - poinformował wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit.

Ryczałt za nocleg dla kierowców - dobra wiadomość dla polskich firm transportowych

Z uwagi na toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądy zawieszają sprawy o wypłatę ryczałtów za noclegi dla kierowców ciężarówek.

Jak podaje gazetaprawna.pl podstawę do takich decyzji daje nowy art. 177 par. 1 pkt 31 k.p.c, który obowiązuje od 8 września 2016 r. Stanowi on, że sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku procesu toczącego się przed TK albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

BRAK KAR NAKŁADANYCH ZA PRZEKROCZENIE NACISKÓW NA OSIE POJAZDU ? - aktualizacja

W piśmie z dnia 30 października 2015 roku (sygn..GGI.012.39.2015.003W) skierowanym do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego Główny Inspektor Transportu Drogowego zawarł wytyczne polecając modyfikację dotychczasowych  zasad sankcjonowania naruszeń w zakresie przekroczeń dopuszczalnej masy i nacisków na oś pojazdu w transporcie międzynarodowym.

Strony