27 lipca 2017 r. Senat RP negatywnie zaopiniował propozycje Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji prawa unijnego w zakresie transportu, czyli tzw. pakietu mobilności. Według wyższej izby polskiego parlamentu jest on niezgodny z unijną zasadą pomocniczości.

Legalnie w Polsce czy za wyższe stawki na Zachodzie – gdzie będą pracować Ukraińcy?

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zapowiedział 27 lipca 2017 r., że rząd planuje wprowadzić w graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim elektroniczne wizy dla cudzoziemców. Ma się to stać 1 lipca 2019 roku.

Wyhamowanie rejestracji nowych aut to wyraźny sygnał, że kondycja polskiej branży transportowej zaczyna się pogarszać - informuje w środę "Rzeczpospolita".

Unia rozporządzeniem nr 2016/403 z 18 marca 2016 r. ujednoliciła sposób nakładania i wyliczania kar za naruszenia czasu pracy kierowcy, masy całkowitej lub wymiarów pojazdu. Kara powinna być proporcjonalna do naruszenia. Tymczasem – według przewoźników – projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw został przygotowany w pośpiechu i w oderwaniu od obowiązującego prawa w Polsce.

Wskaźnik kondycji polskiej branży transportowej – poniżej granicznego progu 50 pkt.

17 lipca 2017 r., projekt tzw. ustawy paliwowej został wycofany przez wnioskodawców.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.86.2017.1.MM rozstrzygnął, że wydatki ponoszone w trakcie podróży służbowej pracownika udokumentowane fakturami/rachunkami wystawionymi w walucie obcej przelicza się na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury/rachunku.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie diet i ryczałtów zmusza do opracowania nowych zasad wynagradzania kierowców i rozliczania ich czasu pracy. Związkowcy już mają propozycje.

5 lipca br. przedstawiciele 41 organizacji przewoźników skupionych w Forum Transportu Drogowego dyskutowali o proponowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianach w strukturze wynagrodzeń kierowców, polegających na pełnym oskładkowaniu i opodatkowaniu pensji do kwoty 4263 zł, przy zwolnieniu od tych obciążeń pozostałej części wynagrodzenia ponad tę sumę.

Strony