Niemieckie stowarzyszenie BGL poinformowało o zmianie numeru faksu, na który należy przesyłać formularze zgłoszeniowe kierowców realizujących przewozy na terenie Niemiec.
Z dniem 14 sierpnia br. zagraniczni operatorzy transportu powinni przesyłać te formularze na numer  +49 221 96 48 72.
Poprzedni numer faksu (+49 221 96 48 70) pozostaje aktywny jednak nie jest już przeznaczony do zgłaszania pracowników mobilnych.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła obligatoryjne zmiany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS. Zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do pełnych kontenerów eksportowych przeznaczonych do przewozu drogą morską.

Z dniem 1.07.2015 r. o tym gdzie wysyłamy wniosek decyduje nie tylko miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby wnioskodawcy ale także rodzaj podatku, w zakresie którego składamy wniosek. Ministerstwo Finansów zdecydowało się odejść od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie polegać na tym, że wyznaczone biura będą udzielać informacji telefonicznych i interpretacji podatkowych o wybranych podatkach. Od 1 lipca 2015 r.

Jeśli w firmie transportowej przyłapano pracowników na ingerencji w urządzenia monitorujące czas ich pracy, to powinna ona dochować szczególnej staranności w zakresie kontrolowania i nadzorowania kierowców. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, nie uniknie ona kary.

Od 22 lipca 2015 r. przedsiębiorcy mogą dokonać badania kondycji swojej firmy przy wykorzystaniu dostępnej online aplikacji.
Aplikacja/Narzędzie zostało przygotowane w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania, projektu pilotażowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i skierowanego do przedsiębiorców, którzy doświadczają problemów ekonomicznych, ale nie osiągnęli jeszcze statusu przedsiębiorstwa zagrożonego.

Informujemy o możliwości nabycia alkomatów jednorazowych (posiadają atest NF X na Francję) w atrakcyjnej cenie: 5zł + VAT (za sztukę), w biurze PSPD.

WSA w Warszawie w wyroku z 22 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3507/14 orzekł, że od wydatków poniesionych w czasie delegacji służbowej na przejazd autostradą i za parking firma delegująca pracownika może odliczyć jedynie 50% VAT, jeżeli podróż odbywała się pojazdem służącym zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych pracownika (do celów mieszanych).
Źródło: www.pisil.pl

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaprasza firmy zainteresowane bezpłatnym przeszkoleniem pracowników (dot. również pracodawców) powyżej 45 roku życia w zakresie szkolenia okresowego, kursu ADR oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych do przesyłania listy chętnych osób.

GDDKiA zamierza ograniczyć wyprzedzanie się samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu – dowiedział się DGP. W grę wchodzą m.in. obwodnice miast. Branża transportowa jest przeciwko.
(...) – Napływają do nas informacje z oddziałów GDDKiA i od użytkowników dróg dotyczące zachowań kierujących ciężarówkami. Wynika z nich, że takie ograniczenia należałoby wprowadzać. Potencjalne lokalizacje to węzły, obwodnice aglomeracji oraz niektóre odcinki autostrad i dróg ekspresowych – przyznał Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

Dowóz towarów do/z niemieckich portów w tranzycie podlega niemieckim przepisom o płacy minimalnej MiLoG.  
 
Niemiecki Zoll Bundesfinanzdirektion West wyjaśnił, że  transport samochodowy towarów do i z portów niemieckich, w celu ich dalszego wywozu do innych krajów, wymagający  dokonania przeładunku towaru w porcie nie może być uznany za tranzyt wyłączony z obowiązków wynikających z ustawy o płacy minimalnej. Transport taki jest traktowany jak przejazd do i z  punktu docelowego w Niemczech i podlega przepisom o niemieckiej płacy minimalnej (MiLoG).

Strony