Zgodnie z komunikatem GITD informujemy, że z dniem 13.04. rozpoczyna się dystrybucja zezwoleń rosyjskich z terminem ważności do końca 2016 roku. Zasady wydawania zezwoleń uregulowane są w komunikacie BTM 20/2016 - szczegóły TUTAJ . Zasady wykonywania przewozów zostały uregulowane w specjalnej Instrukcji - szczegóły TUTAJ.

Rozpatrując skargę kasacyjną prawomocnym wyrokiem sygn. I FSK 1815/14 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, iż wbrew stanowisku fiskusa nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne kierowców, ale także badania psychologiczne podlegają prawu do zwolnienia z VAT.

Wszyscy przewoźnicy wykonujący przewozy do / z Anglii proszeni są o zapoznanie się z komunikatem służb brytyjskich dotyczącym nielegalnej imigracji:

Od 1 lipca wejdzie w życie Jednolity Plik Kontrolny, który ma uszczelnić system podatkowy.

Na dodatkowe wpływy w wysokości 200 mln zł w pierwszym roku i 300 mln zł w drugim liczy Ministerstwo Finansów po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego w rozliczeniach przedsiębiorców z fiskusem. W wybranych przypadkach nowy system zakłada uwzględnienie bardzo szczegółowych zestawień z kilku obszarów. Za nieprzekazanie pliku grozić będzie odpowiedzialność karno-skarbowa.

Wydawanie zezwoleń w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego rozpoczęło się we wtorek 23 lutego zgodnie ze specjalnie opracowanymi zasadami (komunikat BTM nr 14/2016), ale jednocześnie z bardzo ograniczonym dostępem przewoźników do zezwoleń rosyjskich - więcej TUTAJ .

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 30 listopada 2015 r. ( sygn.: IPPP3/4512-770/15-2/KT), prawo zastosowania 0% stawki VAT względem opodatkowanych w Polsce usług transportu i spedycji w relacjach międzynarodowych ma charakter warunkowy i uzależnione jest od posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów.

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych informuje firmy zainteresowane bezpłatnym przeszkoleniem pracowników (dot. również pracodawców) w zakresie kursów prawa jazdy kat.C/CE, kwalifikacji  wstępnej przyspieszonej, szkolenia okresowego, kursu ADR oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO.

Dofinansowanie odbywa się za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy powiatów kartuskiego, puckiego, wejherowskiego.

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego zawiadomienia. Kontrola przeprowadzana jest po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy. Takie stanowisko prezentuje Główny Inspektor Pracy. Do tej pory zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wizyta inspektora musiała być zapowiedziana przynajmniej 7 dni wcześniej.

Zgodnie z ostatnio opublikowanymi przez francuski Comite National Routier (CNR) danymi dotyczącymi wyników transport drogowego, Polska utrzymała swoją pozycją jako wiodącego w Europie kraju w obsłudze transportu drogowego.

Rosyjskie zezwolenia drogowe z 2015 roku wygasły i polscy przewoźnicy mają jeszcze kilkanaście godzin, aby bez problemów opuścić teren Federacji Rosyjskiej na podstawie ubiegłorocznych zezwoleń. Jeśli tego nie zrobią, to narażają się na pokaźne kary, które mogą wynieść nawet około miliona rubli, czyli ok. 50 tys. złotych. Zgodnie z ustaleniami, polscy przewoźnicy mają czas do 15 lutego, aby bez problemów opuścić teren Federacji Rosyjskiej na podstawie ubiegłorocznych zezwoleń (źródło: www.zmpd.pl ).

Strony