W wyniku czerwcowego orzeczenia Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów kierowcy domagają się od przewoźników zwrotu ryczałtu za noclegi. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało dwie propozycje nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców („ryczałtowa” i „rozłąkowa”) oraz projekt rozporządzenia do projektu „ryczałtowego” pozostawiając jednak sprawę określenia minimalnej kwoty ryczałtu  uzgodnieniom pomiędzy związkami zawodowymi kierowców i stowarzyszeniami przewoźników.

W ostatnim czasie nasilił sie problem z nielegalnymi imigrantami, którzy próbują przedostać się do Wielkiej Brytanii ukryci w samochodach ciężarowych. Firmy transportowe i ich kierowcy są zobowiązani do zabezpieczenia pojazdów wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii tak, aby nikt nieuprawniony sie do nich nie dostał.

Podwyżka kosztów, utrata konkurencyjności i perspektywa obniżenia marży w transporcie drogowym oraz zaostrzona walka cenowa – to wnioski Przedstawicieli Firm TSL po spotkaniu pt. Dyrektywa siarkowa – a wzrost cen usług transportowych, które odbyło się 24 października 2014 r. na Wydziale Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Organizatorem spotkania był portal Pracujwlogistyce.pl, a moderatorem dr Ernest Czermański z Uniwersytetu Gdańskiego.

PIERWSZY PUNKT WIDZENIA (NIEKORZYSTNY DLA PRZEWOŹNIKA) - kierowcy przysługuja należności.

Warszawska Izba Skarbowa w interpretacji z 25 lipca br. (IPPP1/443-442/14-4/ISZ)  potwierdziła, że firma wynajmująca pomieszczenia wraz miejscami parkingowymi/ garażowymi może odliczać podatek VAT z faktur za wynajem tych miejsc w pełnej wysokości ( 100% ). Miejsca parkingowe są bowiem wykorzystywane do postoju pojazdów zarówno klientów jak i pracowników spółki a w umowie  nie przypisano ich do konkretnych samochodów. Są to koszty ogólne związane z prowadzoną przez podatnika działalnością.

<p>3 września odbyło się coroczne posiedzenie Komisji Socjalnej IRU (CAS), poświęcone bieżącym problemom społecznym w transporcie drogowym. Jednym z omawianych temat&oacute;w były kwestie wprowadzenia przez Belgię i Francję nowych przepis&oacute;w i sankcji w zakresie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.</p>

Nie można przyjąć, że kontrole przeprowadzone w firmie w latach poprzednich, które nie zakwestionowały prawidłowości rozliczeń w podatku VAT uchronią przedsiębiorcę przed konsekwencjami jeśli kolejna kontrola uzna, że przedsiębiorca  postępował nieprawidłowo a wcześniejsze kontrole się pomyliły.

Kara, która może zrujnować firmę:

Wszystkich zainteresowanych tematyką leasingu pojazdów zachęcamy do poniższej lektury.
⇒ Artykuł

Aby zaliczyć niezapłacone należności do kosztów uzyskania przychodu musimy mieć dowód ich nieściągalności. Fiskus prezentuje stanowisko, z którego wynika, że udokumentowanie nieściągalności jednej wierzytelności od kontrahenta (wydane postanowienie komornika o nieściągalności długu) nie świadczy o tym, że nie może on uregulować wierzytelności z innych faktur. Do tej pory sądy prezentowały odmienne stanowisko w tej sprawie. Ostatnio zapadają jednak wyroki niekorzystne dla podatników m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. (sygn.

Strony