Ukazało się pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 15 września 2015 roku, dotyczącego ryczałtów za noclegi kierowców w ruchu międzynarodowym. Sędziowie uznali, że na poczet należnego kierowcy ryczałtu można zaliczyć wcześniej wypłacone mu przez pracodawcę świadczenia na podróż służbową, o ile łącznie nie były one niższe od należnych kierowcy. Rozpatrywanej przez sąd sprawy dotyczyły przepisy rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r.

Na początku października 2015 r. Służba Celna Niemiec przedstawiła na swojej stronie internetowej nowe wytyczne w zakresie stosowania ustawy MiLoG w odniesieniu do składników diet, które mogą zostać zaliczone do niemieckiej płacy minimalnej.

Niemiecka administracja celna dokonała rozróżnienia następujących sytuacji, które mają zastosowanie w zależności od przyjętego w kraju kierowcy systemu struktury diety:

1. System prawny określa strukturę diety:

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, czyli prosta droga ucieczki od podwójnego opodatkowania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uważana za bardzo bezpieczną formę dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo to, w ostatnim czasie dochodzi do wielu przekształceń spółek kapitałowych w spółki osobowe. Przyczyną tego jest chęć uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Peter Laursen, dyrektor zarządzający Dekra, największej firmy szkoleniowej w Danii dla zawodowych kierowców samochodów ciężarowych, stwierdził że jest zdziwiony, że w czasie, kiedy branża transportowa pilnie potrzebuje rąk do pracy, nikt nie interesuje się kursami, które automatycznie dają stałe zatrudnienie kierowcom.

Komitet Administracyjny TIR opracował i wdrożył dokument dotyczący systemu kodów w celu odnotowywania na świadectwie uznania TIR informacji o stwierdzonych brakach i usterkach pojazdu służącego do przewozu towarów pod osłoną karnetu TIR. Wprowadzenie tego systemu ma na celu ułatwienie przekazywania informacji o stwierdzonych usterkach, zarówno organom celnym innych krajów, jak i przewoźnikom. Szczegółowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl

 

Od stycznia 2016 r. Unia Europejska będzie prowadzić centralną bazę danych dotyczących przywozu i wywozu towarów na jej terytorium. Dane dostarczane będą przez przewoźników dalekomorskich oraz firmy importujące towary. Gromadzone będą dane o pochodzeniu towarów oraz o przebytej przez nie drodze. Prowadzenie rejestru ma zapobiegać łamaniu przepisów celnych, zaniżaniu stawek lub unikaniu zapłaty ceł (źródło: www.pisil.pl)

 

Chcesz przeszkolić i zatrudnić kierowców ? Zapoznaj się z ofertą stowarzyszenia !

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych oferuje swoim członkom atrakcyjne finansowo szkolenie pracowników lub przyszłych pracowników w zawodzie kierowcy pojazdów ciężarowych (kwalifikacja wstępna przyspieszona, kat. C, kat. C+E).

Szczegóły oferty znajdują się w mailach wysłanych do członków PSPD.

Komisja Europejska przyjrzy się norweskim przepisom ws. płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców ciężarówek oraz autobusów.  Jak dowiedziała się PAP, pismo w tej sprawie do minister infrastruktury Marii Wasiak skierowała komisarz ds. transportu Violeta Bulc.

Niemieckie stowarzyszenie BGL poinformowało o zmianie numeru faksu, na który należy przesyłać formularze zgłoszeniowe kierowców realizujących przewozy na terenie Niemiec.
Z dniem 14 sierpnia br. zagraniczni operatorzy transportu powinni przesyłać te formularze na numer  +49 221 96 48 72.
Poprzedni numer faksu (+49 221 96 48 70) pozostaje aktywny jednak nie jest już przeznaczony do zgłaszania pracowników mobilnych.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła obligatoryjne zmiany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS. Zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do pełnych kontenerów eksportowych przeznaczonych do przewozu drogą morską.

Strony