Podwyżka kosztów, utrata konkurencyjności i perspektywa obniżenia marży w transporcie drogowym oraz zaostrzona walka cenowa – to wnioski Przedstawicieli Firm TSL po spotkaniu pt. Dyrektywa siarkowa – a wzrost cen usług transportowych, które odbyło się 24 października 2014 r. na Wydziale Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Organizatorem spotkania był portal Pracujwlogistyce.pl, a moderatorem dr Ernest Czermański z Uniwersytetu Gdańskiego.

PIERWSZY PUNKT WIDZENIA (NIEKORZYSTNY DLA PRZEWOŹNIKA) - kierowcy przysługuja należności.

Warszawska Izba Skarbowa w interpretacji z 25 lipca br. (IPPP1/443-442/14-4/ISZ)  potwierdziła, że firma wynajmująca pomieszczenia wraz miejscami parkingowymi/ garażowymi może odliczać podatek VAT z faktur za wynajem tych miejsc w pełnej wysokości ( 100% ). Miejsca parkingowe są bowiem wykorzystywane do postoju pojazdów zarówno klientów jak i pracowników spółki a w umowie  nie przypisano ich do konkretnych samochodów. Są to koszty ogólne związane z prowadzoną przez podatnika działalnością.

<p>3 września odbyło się coroczne posiedzenie Komisji Socjalnej IRU (CAS), poświęcone bieżącym problemom społecznym w transporcie drogowym. Jednym z omawianych temat&oacute;w były kwestie wprowadzenia przez Belgię i Francję nowych przepis&oacute;w i sankcji w zakresie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.</p>

Nie można przyjąć, że kontrole przeprowadzone w firmie w latach poprzednich, które nie zakwestionowały prawidłowości rozliczeń w podatku VAT uchronią przedsiębiorcę przed konsekwencjami jeśli kolejna kontrola uzna, że przedsiębiorca  postępował nieprawidłowo a wcześniejsze kontrole się pomyliły.

Kara, która może zrujnować firmę:

Wszystkich zainteresowanych tematyką leasingu pojazdów zachęcamy do poniższej lektury.
⇒ Artykuł

Aby zaliczyć niezapłacone należności do kosztów uzyskania przychodu musimy mieć dowód ich nieściągalności. Fiskus prezentuje stanowisko, z którego wynika, że udokumentowanie nieściągalności jednej wierzytelności od kontrahenta (wydane postanowienie komornika o nieściągalności długu) nie świadczy o tym, że nie może on uregulować wierzytelności z innych faktur. Do tej pory sądy prezentowały odmienne stanowisko w tej sprawie. Ostatnio zapadają jednak wyroki niekorzystne dla podatników m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. (sygn.

Z ustawy o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.) wynika, że za nieprawidłowości w stosowaniu tachografów odpowiedzialność ponosi  oprócz kierowcy również przedsiębiorca. Ukarany grzywną może  być zarządzający przedsiębiorstwem lub zarządzający transportem, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym.

Przewoźnik międzynarodowy ponosi ryzyko wadliwego działania podwykonawcy, nawet jeśli to było umyślne działanie przestępcze.
(...) Wyrok utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Lublinie. Uzasadnił, że powierzenie przesyłki podwykonawcy nie ma wpływu na ustalony w przepisach konwencji zakres odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik ponosi bowiem ryzyko wadliwego działania (zaniechania) podwykonawcy. Wykazanie przez przewoźnika, że nie ponosi winy za wybór podwykonawcy nie jest wystarczające do uwolnienia się od odpowiedzialności względem nadawcy.

Strony