Informujemy o możliwości nabycia alkomatów jednorazowych (posiadają atest NF X na Francję) w atrakcyjnej cenie: 5zł + VAT (za sztukę), w biurze PSPD.

WSA w Warszawie w wyroku z 22 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3507/14 orzekł, że od wydatków poniesionych w czasie delegacji służbowej na przejazd autostradą i za parking firma delegująca pracownika może odliczyć jedynie 50% VAT, jeżeli podróż odbywała się pojazdem służącym zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych pracownika (do celów mieszanych).
Źródło: www.pisil.pl

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaprasza firmy zainteresowane bezpłatnym przeszkoleniem pracowników (dot. również pracodawców) powyżej 45 roku życia w zakresie szkolenia okresowego, kursu ADR oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych do przesyłania listy chętnych osób.

GDDKiA zamierza ograniczyć wyprzedzanie się samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu – dowiedział się DGP. W grę wchodzą m.in. obwodnice miast. Branża transportowa jest przeciwko.
(...) – Napływają do nas informacje z oddziałów GDDKiA i od użytkowników dróg dotyczące zachowań kierujących ciężarówkami. Wynika z nich, że takie ograniczenia należałoby wprowadzać. Potencjalne lokalizacje to węzły, obwodnice aglomeracji oraz niektóre odcinki autostrad i dróg ekspresowych – przyznał Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

Dowóz towarów do/z niemieckich portów w tranzycie podlega niemieckim przepisom o płacy minimalnej MiLoG.  
 
Niemiecki Zoll Bundesfinanzdirektion West wyjaśnił, że  transport samochodowy towarów do i z portów niemieckich, w celu ich dalszego wywozu do innych krajów, wymagający  dokonania przeładunku towaru w porcie nie może być uznany za tranzyt wyłączony z obowiązków wynikających z ustawy o płacy minimalnej. Transport taki jest traktowany jak przejazd do i z  punktu docelowego w Niemczech i podlega przepisom o niemieckiej płacy minimalnej (MiLoG).

Komisja Europejska upomniała Polskę i kilka innych krajów (Czechy, Luksemburg  i Portugalię) o pełne wdrożenie przepisów unijnych dotyczących połączenia krajowych rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego. Krajowe rejestry i ich wzajemne połączenie powinny działać od 31 grudnia 2012 roku. Polska ma dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi w tej sprawie.

Przegląd techniczny, to święta rzecz nawet w samochodach osobowych, a cóż dopiero w samochodach przeznaczonych do przewozu osób i towarów. Niestety, w transporcie międzynarodowym obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają liczne biurokratyczne bariery w realizowaniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Jedną z nich jest obowiązek przeprowadzania przeglądu technicznego w kraju zarejestrowania pojazdu.

Wygląda na to, że dawne kłopoty polskich przewoźników międzynarodowych były drobiażdżkiem wobec tego, co nastąpiło teraz. Niemcy, Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Białorusini jakby sprzysięgli się, by zniszczyć polski transport samochodowy, który strasznie – ich zdaniem – rozpycha się w Europie.

Europosłowie upominają się o firmy transportowe, które tracą na zamknięciu rosyjskiego rynku na produkty żywnościowe z UE. Komisja Europejska przyznaje, że problem jest poważny, ale zastrzega, że nie ma zamiaru uruchamiać wsparcia na poziomie unijnym. Sprawa była omawiana w poniedziałek wieczorem (09.03.) na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Eurodeputowani skierowali pytanie ustne do KE, wskazując na straty, które ponoszą unijne firmy transportowe od wprowadzenia w zeszłym roku embarga przez Rosję (źródło: www.zmpd.pl).

Ponownie przedstawiamy Państwu korzystne dla pracodawcy uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczące pozwu kierowcy domagającego się od firmy transportowej wypłacenia ryczałtów za noclegi.
Treść orzeczenia TUTAJ .

Strony