Według danych GUS w 2014 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w sektorze transportowym wyniosło 3392,10 zł i było o 140,50 zł wyższe niż w roku 2013. Ile zatem zarabia polski kierowca?

Nowy rząd zapowiedział likwidację Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Będzie to jedna z reform, mająca na celu znaczne wzmocnienie sił policji. Dzisiejsza ITD ma zostać włączona do drogówki, a jej funkcjonariusze zyskają nowe uprawnienia.

Pismo PSPD do GDDKiA w sprawie obwodnicy Starogardu Gdańskiego

>> pobierz

Minister Edukacji Narodowej w piątek (6 listopada) podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

PSPD i ZMPD zaprasza na szkolenie pt.:

"W obliczu zmian 2015 - płaca minimalna, ryczałty".

Prelegentami są przedstawiciele Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. OCRK obsługuje już kilkaset firm w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców oraz świadczy usługi prawne w związku z decyzjami administracyjnymi wobec firm transportowych i kierowców.

Tematem będzie płaca minimalna (MiLoG), ryczałty, e-sądy i odpowiedzialność przewoźnika.

Termin szkolenia:  27 listopada 2015    -  Gdynia

W najbliższych dniach prześlemy Państwu nową wyjątkowo atrakcyjną ofertę firmy Orlen.
Nową ofertę przygotowuje również firma Lotos.
Przedstawione oferty będą skierowane tylko do członków PSPD.

Ukazało się pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 15 września 2015 roku, dotyczącego ryczałtów za noclegi kierowców w ruchu międzynarodowym. Sędziowie uznali, że na poczet należnego kierowcy ryczałtu można zaliczyć wcześniej wypłacone mu przez pracodawcę świadczenia na podróż służbową, o ile łącznie nie były one niższe od należnych kierowcy. Rozpatrywanej przez sąd sprawy dotyczyły przepisy rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r.

Na początku października 2015 r. Służba Celna Niemiec przedstawiła na swojej stronie internetowej nowe wytyczne w zakresie stosowania ustawy MiLoG w odniesieniu do składników diet, które mogą zostać zaliczone do niemieckiej płacy minimalnej.

Niemiecka administracja celna dokonała rozróżnienia następujących sytuacji, które mają zastosowanie w zależności od przyjętego w kraju kierowcy systemu struktury diety:

1. System prawny określa strukturę diety:

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, czyli prosta droga ucieczki od podwójnego opodatkowania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uważana za bardzo bezpieczną formę dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo to, w ostatnim czasie dochodzi do wielu przekształceń spółek kapitałowych w spółki osobowe. Przyczyną tego jest chęć uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Peter Laursen, dyrektor zarządzający Dekra, największej firmy szkoleniowej w Danii dla zawodowych kierowców samochodów ciężarowych, stwierdził że jest zdziwiony, że w czasie, kiedy branża transportowa pilnie potrzebuje rąk do pracy, nikt nie interesuje się kursami, które automatycznie dają stałe zatrudnienie kierowcom.

Strony