Przewoźnicy sprzeciwiają się dyrektywie o delegowaniu. 15 stowarzyszeń europejskich podpisało 4 października wspólną Deklarację

Na ogólnym poziomie uznajemy Pakiet Mobilności jako potrzebę wprowadzenia jasnych, sprawiedliwych, możliwych do skontrolowania i jednolitych przepisów europejskich. Jednakże nie możemy zgodzić się na wyprowadzenie nieproporcjonalnego i symbolicznego stosowania Dyrektywy o delegowaniu pracowników, która nie ma na celu wzmocnienia jednolitego rynku.

Rozeznanie cenowe dotyczące zakupu podręczników...

Rozeznanie cenowe dotyczące zakupu podręczników oraz testów egzaminacyjnych dla uczestników kursów nauki jazdy prawa jazdy kat.C, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy, przewozu towarów niebezpiecznych ADR i certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy

dot.: Projekt RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 pt.: „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL”

Strony