Nie można przyjąć, że kontrole przeprowadzone w firmie w latach poprzednich, które nie zakwestionowały prawidłowości rozliczeń w podatku VAT uchronią przedsiębiorcę przed konsekwencjami jeśli kolejna kontrola uzna, że przedsiębiorca  postępował nieprawidłowo a wcześniejsze kontrole się pomyliły.

Kara, która może zrujnować firmę:

Wszystkich zainteresowanych tematyką leasingu pojazdów zachęcamy do poniższej lektury.
⇒ Artykuł

Aby zaliczyć niezapłacone należności do kosztów uzyskania przychodu musimy mieć dowód ich nieściągalności. Fiskus prezentuje stanowisko, z którego wynika, że udokumentowanie nieściągalności jednej wierzytelności od kontrahenta (wydane postanowienie komornika o nieściągalności długu) nie świadczy o tym, że nie może on uregulować wierzytelności z innych faktur. Do tej pory sądy prezentowały odmienne stanowisko w tej sprawie. Ostatnio zapadają jednak wyroki niekorzystne dla podatników m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. (sygn.

Z ustawy o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.) wynika, że za nieprawidłowości w stosowaniu tachografów odpowiedzialność ponosi  oprócz kierowcy również przedsiębiorca. Ukarany grzywną może  być zarządzający przedsiębiorstwem lub zarządzający transportem, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym.

Przewoźnik międzynarodowy ponosi ryzyko wadliwego działania podwykonawcy, nawet jeśli to było umyślne działanie przestępcze.
(...) Wyrok utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Lublinie. Uzasadnił, że powierzenie przesyłki podwykonawcy nie ma wpływu na ustalony w przepisach konwencji zakres odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik ponosi bowiem ryzyko wadliwego działania (zaniechania) podwykonawcy. Wykazanie przez przewoźnika, że nie ponosi winy za wybór podwykonawcy nie jest wystarczające do uwolnienia się od odpowiedzialności względem nadawcy.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że pracodawcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez pracowników w czasie podroży służbowej prywatnym autem – na opłaty parkingowe i za autostrady, ale tylko do limitu kilometrówki, czyli przemnożenia liczby przejechanych kilometrów oraz stawki określonej w przepisach.
Dla pracodawców to niekorzystne orzeczenie, bo zgodnie z przepisami, wydatki związane z podróżą służbową muszą zwrócić pracownikom w pełnej wysokości.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem dotyczącym zmian wynikających z ADR 2013.
Artykuł

Tylko do 13 września br. można było składać wnioski o zmniejszenie wysokości niektórych kar pieniężnych.

Nie zanosi się, aby w ciągu dwóch lat zmianie uległy regulacje dotyczące przewozów kabotażowych na terenie UE.
Podczas obrad Komisji Europejskiej w Brukseli była mowa o możliwych zmianach w przepisach regulujących przewozy poza swoim krajem macierzystym. Pojawiły się głosy, że aktualne trzy przewozy w przeciągu 7 dni przeczą idei "jednolitego rynku unijnego".

Strony