Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem dotyczącym zmian wynikających z ADR 2013.
Artykuł

Tylko do 13 września br. można było składać wnioski o zmniejszenie wysokości niektórych kar pieniężnych.

Nie zanosi się, aby w ciągu dwóch lat zmianie uległy regulacje dotyczące przewozów kabotażowych na terenie UE.
Podczas obrad Komisji Europejskiej w Brukseli była mowa o możliwych zmianach w przepisach regulujących przewozy poza swoim krajem macierzystym. Pojawiły się głosy, że aktualne trzy przewozy w przeciągu 7 dni przeczą idei "jednolitego rynku unijnego".

Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym i jego wystawienie nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Nie ma zatem obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi on dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT. Takie wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów w związku z szumem medialnym wokół wykazywania podatku należnego od pro-form.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przewóz osób autokarem/autobusem zarówno w ramach komunikacji regularnej jak też okazjonalny przewóz osób podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (przepisy dyrektywy weszły w życie 01.01.2007r.).
Przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji podatku VAT przed przyjazdem do danego kraju w Urzędach Skarbowych takich krajów jak: Niemcy, Austria, Holandia, Belgia, Słowenia.

ZMPD informuje, iż podczas dokładnej kontroli zwracanych karnetów TIR zauważono, że często pieczątka, jaką stemplowane są karnety TIR przez przewoźników na manifeście towarów, woletach (pole nr 4) i na protokóle zajścia (pole nr 5) różni się od tej, która zdeponowana została przez daną firmę w ZMPD i którą stemplowany jest każdy karnet na okładce. Przypominamy, iż te pieczątki powinny być takie same.
Dodatkowo przewoźnik zobowiązany jest umieścić numer EORI w polu nr 4 na wszystkich woletach karnetu.

Urząd Miasta Sopotu
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
81-704 Sopot, ul. Kościuszki  25/27
 
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z dużym zdziwieniem odbiera informację o wprowadzeniu zakazu wjazdu do Sopotu samochodów ciężarowych o masie całkowitej, przekraczającej 24 tony. Rozumiemy troskę o czyste powietrze w kurorcie czym Państwo motywujecie swoją decyzję, ale proszę nie zapominać, że Sopot jest częścią aglomeracji trójmiejskiej, przez którą przebiega główna arteria komunikacyjna.

Informujemy, że:
1) 05.07.2012r. pod poz. 764 zostało opublikowane Rozporządzenie ministerstwa w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (do pobrania tutaj ). Rozporządzenie to informuje m.in. o wzorach wniosków na udzielenie stosownego zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym "przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą".
Tym samym zachowana została konieczność posiadania licencji na przewóz osób pojazdami innymi niż autobus/autokar, ale problemem stało się wykonywanie przewozów pojazdami zarejestrowanymi z liczbą miejsc siedzących/stojących do 7 włącznie.

W odniesieniu do licencji międzynarodowych na transport, którymi zajmuje się Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego w Warszawie, należy stwierdzić, że już wiadomo jakie zabezpieczenie finansowe może złożyć przedsiębiorca starający się o licencję transportową lub dodatkowy wypis z licencji.
Zgodnie z informacjami Biura na stronie www.gitd.gov.pl/botm/index.php honorowane są jedynie 3 formy zabezpieczenia (do wyboru lub wzajemnie się uzupełniające):

Strony