Zapraszamy do udziału w Projekcie „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL”!

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL”!

Projekt skierowany jest do osób pracujących, które:

a) zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego;

b) są w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej);

c) pracują w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie.

Strony