Konferencja 2013

kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenie

Na spotkaniu poruszono sprawy będące przedmiotem konferencji "Nowe wymagania wobec przewoźników „Co czeka Twoją firmę transportową po 4 grudnia 2011 roku.” , które odbyły się w Gdyni w 2011r. oraz w 2012r.
 
W drodze dyskusji z przedstawicielami GITD, ITD, ZMPD, IRU, PISiL i PIP potwierdzono problematykę niedostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych czego wyrazem jest m.in. nadinterpretacja przez starostwa kwestii posiadania bazy eksploatacyjnej i zabezpieczenia finansowego dla licencji, przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie licencji na transport krajowy rzeczy/osób.
 
Ponadto podkreślono sukces organizacji reprezentujących przewoźników w zakresie częściowej zmiany krajowych przepisów transporowych - nowelizację ustawy o transporcie drogowym, nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz nowelizację ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, które weszły w życie w 2012r.
 
Wszyscy uczestnicy konferencji potwierdzili, że rok 2013 będzie rokiem kryzysowym dla całej branży transportowej, w której wiele firm będzie starało się przetrwać na rynku.
 
W drugiej części konferencji odbył się wykład pt: „Odpowiedzialność przewoźnika i jego bezpieczeństwo finansowe” poprowadzony przez wysokiej klasy specjalistę w dziedzinie spedycji międzynarodowej i transportu.
 
Konferencja cieszyła się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem uczestników w stosunku do roku poprzedniego. W konferencji uczestniczyło około 120 osób, co podkreśla kryzys w sektorze transportowym.