Szkolenia okresowe

 

szkolenia

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel.  58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w.54, tel. kom. 500 473 105
e-mail:szkolenia@pspdgdynia.pl
Dział Szkoleń: Anna Dróżdż - Stromska, Katarzyna Romanowska

SZKOLENIU  OKRESOWEMU  PODLEGAJĄ  WSZYSCY  CZYNNI  ZAWODOWO  KIEROWCY.

Chcesz indywidualnie dostosować szkolenia do swoich możliwości czasowych?

Skorzystaj ze szkolenia e-learningowego z wykorzystaniem komputera pod nadzorem trenera.

Zapisy i szkolenia prowadzimy na bieżąco.

SZKOLENIE  OKRESOWE  DLA  KIEROWCÓW  ZAWODOWYCH  RÓWNIEŻ  W  JĘZYKU  ROSYJSKIM!!!

 TERMIN SZKOLENIA

na bieżąco

 KOSZT KURSU

399 zł

 CZAS TRWANIA KURSU

Szkolenie okresowe zgodnie z Rozporządzeniem trwa 35 godzin.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć:

  1. kartę zgłoszeniową uczestnika kursu (pobierz druk)
  2. czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy

 

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych działając w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego realizuje szkolenia okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. szkoleniom okresowym podlegają wszyscy czynni zawodowo kierowcy.