Szkolenia okresowe

szkolenia

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel.  58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w.54, tel. kom. 500 473 105
e-mail:szkolenia@pspdgdynia.pl
Dział Szkoleń: Anna Dróżdż - Stromska, Katarzyna Romanowska

 

SZKOLENIU OKRESOWEMU PODLEGAJĄ WSZYSCY CZYNNI ZAWODOWO KIEROWCY.

SZKOLENIE DOSTOSOWUJEMY DO TWOICH MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH ORAZ FORMY PRZEKAZU.

 

Szkolenia okresowe organizowane jest w formie cyklu zajęć prowadzonych jako wykłady lub jako ćwiczenia e-learningowe pod nadzorem trenera:

WYKŁADY

Chcesz aby wiedzę szkoleniową przekazywali Ci bezpośrednio na zajęciach najlepsi trójmiejscy wykładowcy – praktycy?

Zapraszamy w określonych, podanych na stronie terminach na wykłady gdzie będziesz miał okazję m.in. przedyskutować z fachowcami napotkane w praktyce problemy oraz dodatkowo w ramach kursu (na miejscu) przeprowadzić badania poziomu cukru we krwi, zbadać ciśnienie tętnicze krwi oraz BMI – dla Twojej wiadomości.

Dodatkowo będziesz mógł sprawdzić swoje umiejętności na symulatorze jazdy.

E-LEARNING

Chcesz indywidualnie dostosować szkolenia do swoich możliwości czasowych?

Skorzystaj ze szkolenia e-learningowego z wykorzystaniem komputera pod nadzorem trenera.

Zapisy i szkolenia prowadzimy na bieżąco.

SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH RÓWNIEŻ W JĘZYKU ROSYJSKIM!!!

 TERMIN SZKOLENIA

E-learning: na bieżąco

 KOSZT KURSU

Koszt szkolenia w formie e-learningu wynosi 399 zł

Koszt szkolenia w formie wykładów wynosi 450 zł

 CZAS TRWANIA KURSU

Szkolenie okresowe zgodnie z Rozporządzeniem trwa 35 godzin.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć:

  1. kartę zgłoszeniową uczestnika kursu (pobierz druk)
  2. czytelną dwustronną kserokopię dowodu osobistego
  3. czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy

 

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych działając w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego realizuje szkolenia okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. szkoleniom okresowym podlegają wszyscy czynni zawodowo kierowcy.