Kwalifikacja wstępna

 

szkolenia

Kurs kwalifikacji wstępnej/ wstępnej przyspieszonej upoważnia do wykonywania zawodu kierowcy

 

KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ/PRZYSPIESZONĄ DOSTOSUJEMY DO TWOICH MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH ORAZ FORMY PRZEKAZU.

Szkolenia teoretyczne organizowane są  w formie cyklu zajęć prowadzonych jako wykłady lub jako ćwiczenia e-learningowe pod nadzorem trenera

WYKŁADY

Chcesz aby wiedzę szkoleniową przekazywali Ci bezpośrednio na zajęciach najlepsi trójmiejscy wykładowcy – praktycy?

Zapraszamy w określonych, podanych na stronie terminach na ciekawe wykłady z prawdziwymi fachowcami.

E-LEARNING

Chcesz indywidualnie dostosować szkolenia do swoich możliwości czasowych?

Skorzystaj ze szkolenia e-learningowego z wykorzystaniem komputera pod nadzorem trenera.

Zapisy i szkolenia prowadzimy na bieżąco.

 

  KOSZT KURSU

Koszt szkolenia w formie e-learningu wynosi:  

- 2600 zł/kwalifikacja przyspieszona

- 3600 zł/ kwalifikacja wstępna 

Koszt szkolenia w formie wykładów wynosi : 

- 2700 zł/kwalifikacja przyspieszona

- 4600 zł/ kwalifikacja wstępna 

 

 CZAS TRWANIA KURSU

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia czas trwania szkolenia wynosi:

Kwalifikacji przyspieszonej – 140 godzin (130 godzin zajęcia teoretyczne, 8 godzin zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, 2 godziny zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych) - dot. osób powyżej 21 lat

Kwalifikacji wstępnej – 280 godzin ( 260 godzin zajęcia teoretyczne, 16 godzin zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, 4 godziny zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych) - dot. osób w przedziale wiekowym 18-21

 

UWAGA: SZKOLENIE ZAKOŃCZONE JEST EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

 
 TERMINY  SZKOLENIA

Szkolenie w formie e-learningu: na bieżąco

Najbliższy termin szkolenia KWP: 

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w godz. 16:00 - 21:00 i/lub w weekendy w godz. 8:00 - 15:00.

 

 W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY
 • zajęcia teoretyczne prowadzone przez najlepszych wykładowców
 • zajęcia praktyczne na nowoczesnych pojazdach marki DAF LF, MAN TGL 
 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych na autodromie Pomorze
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów, posiadającą duże doświadczenie na stanowisku kierowcy zawodowego
 • materiały dydaktyczne w postaci podręcznika z testami
 • nowoczesne sale wykładowe wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny
 • egzamin wewnętrzny sprawdzający wiedzę kursanta

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć:

 1. kartę zgłoszeniową uczestnika kursu (pobierz druk) 
 2. czytelną dwustronną kserokopię dowodu osobistego
 3. czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy
 4. zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

 

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w. 54, tel. kom. 500 473 105

e-mail: szkolenia@pspdgdynia.pl

Dział szkoleń: Katarzyna Romanowska​, Anna Dróżdż - Stromska

 

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. kwalifikacji wstępnej podlegają osoby, które:

 •  uzyskały kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku 
 • uzyskały kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla osób j.w., które dodatkowo osiągnęły wymagany przepisami wiek minimalny:

 • 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E,
 • 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E
 

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych działając w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego realizuje szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.