Eco-Driving

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w. 54
e-mail:szkolenia@pspdgdynia.pl
Dział szkoleń: Katarzyna Romanowska

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych realizuje szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów ciężarowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zweryfikowanie umiejętności kierowcy w zakresie ekonomicznej jazdy oraz znajomości zasad eco - drivingu.

KOSZT KURSU

Koszt szkolenia wynosi 600 zł. + VAT 
Dla członków Stowarzyszenia 10 % zniżka.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć:

  1. kartę zgłoszeniową  (» pobierz druk)
  2. kserokopię prawa jazdy kat. C
  3. dowód wpłaty

Uwaga : warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie dwuosobowej grupy.

CZAS TRWANIA KURSU

Szkolenie trwa 7 godzin zegarowych ( szkolenie teoretyczne - 3 godz., szkolenie praktyczne - 4 godz. )

PROGRAM SZKOLENIA
  1. Zajęcia teoretyczne – zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami Eco - drivingu; przypomnienie zasad jazdy ekonomicznej
  2. Zajęcia praktyczne –  pierwszy przejazd; ocena umiejętności i potencjału kursanta
  3. Zajęcia teoretyczne – omówienie jazdy odbytej w ramach zajęć praktycznych; eliminacja popełnionych błędów
  4. Zajęcia praktyczne –  drugi przejazd; ponowny przejazd wybraną trasą z uwzględnieniem uwag wniesionych po pierwszym przejeździe
  5. Zajęcia teoretyczne – omówienie drugiego przejazdu i przedstawienie różnic pomiędzy obydwoma przejazdami
  6. Zakończenie szkolenia – podsumowanie .