NOWA OFERTA LOTOS

 

 

Najlepsza oferta firmy LOTOS tylko dla członków PSPD - szczegóły w załączniku - TUTAJ .

 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU LOTOS BIZNES

Karta LOTOS BIZNES jest dedykowana do firm oraz instytucji publicznych posługujących się w swojej działalności samochodami osobowymi, dostawczymi, ciężarowymi oraz innymi środkami transportu jak również sprzętem specjalistycznym. Program LOTOS Biznes adresowany jest do Klientów, których zakup paliwa przekracza 1 500 litrów w miesiącu.

Aby przystąpić do programu LOTOS BIZNES należy wypełnić i przesłać wniosek o przystąpienie do programu oraz następujące dokumenty firmy poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściciela firmy lub osoby upoważnione do reprezentacji firmy:

zaświadczenie o:

  • rejestracji działalności gospodarczej lub KRS nie starszy niż 3 miesiące

  • otrzymaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

  • nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP,

ZABEZPIECZENIE / WARUNKI HANDLOWE

LOTOS Paliwa ma zawartą umowę na ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego z firmą KUKE. W związku z powyższym w trakcie nawiązywania współpracy mogą Państwo zostać poproszeni przez firmę KUKE o okazanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa, celem określenia limitu kredytowego na zakupy paliw w ramach programu LOTOS BIZNES i ubezpieczenie udzielanego Państwu kredytu kupieckiego.

W zależności od wielkości odbiorów wymagamy różnych form zabezpieczenia z tytułu korzystania z odroczonego terminu płatności.

W przypadku pozytywnej oceny dokonanej przez firmę KUKE, odstępujemy od konieczności złożenia dodatkowego zabezpieczenia. Wymagane jest jedynie złożenie weksla in blanco z deklaracją wekslową.

W razie konieczności złożenia dodatkowego zabezpieczenia przez Klienta, LOTOS akceptuje następujące formy zabezpieczeń:

  • gwarancja bankowa,
  • ubezpieczeniowe gwarancje spłaty należności,
  • cesja lokaty terminowej lub zabezpieczenie na rachunku
  • hipoteka na nieruchomości

Indywidualne warunki handlowe, tj. tryb fakturowania, termin płatności i rabat zawarte są w załączniku A do niniejszej oferty.

WARUNKI HANDLOWE WSPÓŁPRACY

Zamówione karty paliwowe uprawniające do zakupów na stacjach zostaną przyznane bezpłatnie zgodnie ze zdefiniowanymi przez Państwa potrzebami i parametrami.

Proponowane parametry kart:

Forma płatności: bezgotówkowa

Warunki handlowe:

Termin płatności: 15 dni od daty wystawienia faktury
Częstotliwość wystawiania faktur: 2-4 razy w miesiącu

Dodatkowe opłaty:

  • wydanie dodatkowych kart 20 PLN / 1 karta
  • wydanie duplikatu karty 20 PLN / 1 karta
  • zmiana parametrów niewidocznych na karcie 10 PLN / 1 karta

W celu uzyskania bliższych informacji o przedstawionej ofercie prosimy o kontakt bezpośredni z Działem Klientów Flotowych firmy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (tel. +48 58 326 43 00).

 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami:

- Adam Meller tel. 502 406 158

- Romuald Wojtkowiak tel. 502 022 040

- Adam Wesołowski tel. 502 406 144.

Adres do korespondencji z Działem Floty LOTOS: 

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk
e-mail: biuro@lotosbiznes.pl
tel. obsługa klienta: +48 58 326 43 00
INFOLINIA: 801 345 679
www.lotosbiznes.pl

 Załączniki:

     - Wniosek o wydanie KART BEZGOTÓWKOWYCH

     - Wniosek o wydanie KART GOTÓWKOWYCH