Umowa ADR i instrukcje pisemne w pojeździe - aktualizacja

Do ZMPD dochodzą informacje, że przewoźnicy otrzymują kary za brak w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR.

Gdy przewożone są towary podlegające pod te przepisy, wówczas w określonych przypadkach taka instrukcja musi znajdować się  w pojeździe. Nowy wzór instrukcji obowiązuje od 01.01.2017 r., a okres przejściowy dopuszczający możliwość korzystania ze ,,starej" instrukcji skończył się 30.06.2017 roku.  Choć różnice między ,,starą" i ,,nową" instrukcją nie są duże, to jednak służby kontrolne ze szczególną uwagą weryfikują posiadane przez kierowców dokumenty.

Jeśli chodzi o Rosję, to za brak tego dokumentu zgodnie z kodeksem naruszeń administracyjnych karę otrzymuje kierowca, osoba zarządzająca firmą oraz sama firma.

Dodatkowe infornacje TUTAJ

Ponadto: zgodnie ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotychczasowe nazwy przewozowe stosowane na opakowaniach (w tym naczyniach do gazów i cysternach) oraz w dokumentach przewozowych generowanych przez systemy informatyczne wdrożone do użytku przed opublikowaniem Umowy ADR i Regulaminu RID 2017 mogą być stosowane na dotychczasowych zasadach. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl , www.etransport.pl