Przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej - aktualizacja 31.07.

Przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej - aktualizacja 31.07.

Międzynarodowa Unia Transprotu Drogowego (IRU) przekazała, że zgodnie z nieoficjalną informacją przedstawiciela Zarządu Granicznego Obwodu Smoleńskiego, podjęto decyzję o przedłużeniu okresu informowania przewoźników zagranicznych o trybie przekraczania granicy państwowej Federacji Rosyjskiej. Od 1 sierpnia do czasu podjęcia odrębnej decyzji, kierowcy środków transportu – obywatele zagraniczni będą przepuszczani przez rosyjsko-białoruską granicę oraz  zostaną odpowiednio pouczeni. Przewoźnicy uzyskają dodatkowy czas w celu zorganizowania przewozów zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl


W ostatnim czasie pojawiły się informacje o prawdopodobnym ograniczeniu od 1 sierpnia 2018 roku możliwości przekraczania granicy między Białorusią a Rosją dla obywateli innych niż Białorusini i Rosjanie.

Gdyby polscy przewoźnicy byli zmuszeni do wjeżdżania na teren Rosji przez Łotwę i Estonię, musieliby ponieść dodatkowe poważne obciążenia ekonomiczne związane z koniecznością pokonywania dłuższej o ponad 300 km trasy i gigantyczną kolejką na granicy, na której kierowcy będą przebywać po kilka dni.

Do dziś, mimo usilnych naszych starań, nie udało się tego stanowiska potwierdzić. W związku z tym ZMPD wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury z pilną prośbą o wyjaśnienie tego problemu z jednoczesną propozycją - gdyby informacja się potwierdziła - o zastosowanie równorzędnych środków w stosunku do przewoźników rosyjskich i białoruskich. Dodatkowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl


Dotychczas informowaliśmy:

Przypominamy, że wjazd obywateli Ukrainy do Rosji, zgodnie z rosyjskimi przepisami powinien odbywać się przez tzw. międzynarodowe przejścia graniczne Federacji Rosyjskiej. Z tego wynika, że ukraińscy kierowcy nie mogą wjeżdżać do Rosji w tranzycie przez Białoruś np. przez Krasną Gorkę.

Obywatel Ukrainy, jako obywatel kraju trzeciego musi uzyskać pieczątkę w paszporcie potwierdzającą wjazd do Rosji, a na drogowych punktach kontrolnych między Białorusią, a Rosją nie ma odprawy paszportowej. Rosyjskie służby powołują się na Porozumienie o ruchu bezwizowym obywateli Rosji i Ukrainy z 1997 roku, które od chwili konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zaczęło być szczegółowo respektowane.

ZMPD otrzymuje informacje od członków stowarzyszenia, że sporadycznie zdarzają się przypadki zawrócenia kierowców ukraińskich z białorusko-rosyjskich punktów kontrolnych. Chcielibyśmy przypomnieć, że problem ten formalnie nie dotyczy tylko ukraińskich kierowców, ale również innych obywali spoza Białorusi i Rosji. Jak na razie nie ma informacji o tym, aby polscy kierowcy międzynarodowi (poza przejściem granicznym Jezeriszcze) napotykali w tym zakresie na poważniejsze problemy.

W związku z powyższym zalecamy rozważne planowanie trasy przejazdu do Rosji w przypadku, jeśli kierowcą ciężarówki jest obywatel Ukrainy i unikanie tranzytu przez Białoruś, gdy przekraczane są punkty kontrolne Białoruś-Rosja.

Źródło: www.zmpd.pl