Przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej

Przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej

Przypominamy, że wjazd obywateli Ukrainy do Rosji, zgodnie z rosyjskimi przepisami powinien odbywać się przez tzw. międzynarodowe przejścia graniczne Federacji Rosyjskiej. Z tego wynika, że ukraińscy kierowcy nie mogą wjeżdżać do Rosji w tranzycie przez Białoruś np. przez Krasną Gorkę.

Obywatel Ukrainy, jako obywatel kraju trzeciego musi uzyskać pieczątkę w paszporcie potwierdzającą wjazd do Rosji, a na drogowych punktach kontrolnych między Białorusią, a Rosją nie ma odprawy paszportowej. Rosyjskie służby powołują się na Porozumienie o ruchu bezwizowym obywateli Rosji i Ukrainy z 1997 roku, które od chwili konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zaczęło być szczegółowo respektowane.

ZMPD otrzymuje informacje od członków stowarzyszenia, że sporadycznie zdarzają się przypadki zawrócenia kierowców ukraińskich z białorusko-rosyjskich punktów kontrolnych. Chcielibyśmy przypomnieć, że problem ten formalnie nie dotyczy tylko ukraińskich kierowców, ale również innych obywali spoza Białorusi i Rosji. Jak na razie nie ma informacji o tym, aby polscy kierowcy międzynarodowi (poza przejściem granicznym Jezeriszcze) napotykali w tym zakresie na poważniejsze problemy.

W związku z powyższym zalecamy rozważne planowanie trasy przejazdu do Rosji w przypadku, jeśli kierowcą ciężarówki jest obywatel Ukrainy i unikanie tranzytu przez Białoruś, gdy przekraczane są punkty kontrolne Białoruś-Rosja.

Źródło: www.zmpd.pl