viaTOLL - kierowcy przegrywają w sądach / nowe odcinki dróg / przelewy bankowe

Kierowcy przegrywają w sądach z Inspekcją Transportu Drogowego w sprawach dotyczących nieopłacenia e-myta za korzystanie z dróg. Kary wynoszą 3 tys. zł, ale do tego dochodzą jeszcze koszty sądowe.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie trafiają liczne odwołania od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego z pierwszych tygodni obowiązywania nowego systemu poboru opłat. Wtedy to zatrzymywano największą liczbę kierowców, którzy nie opłacili e-myta. Pierwsze wyroki już zapadły.

Elektroniczne opłaty za przejazd przez niektóre drogi krajowe zastąpiły w lipcu 2011 r. system oparty na kartach drogowych (tzw. winietach). Zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o drogach publicznych, a listę dróg objętych opłatami zawiera załącznik do specjalnego rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Na liście jest kilkaset kilometrów dróg krajowych, w tym odcinki autostrad i dróg ekspresowych. Płacić muszą kierowcy pojazdów (lub aut wraz z przyczepami bądź naczepami) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz wszystkich autobusów.

Transportowcy przegrywają jednak w sądach. Najczęściej próbują argumentować, że nie korzystają regularnie z dróg płatnych, że drogi te nie są oznaczone, że przyjechali z zagranicy i nie wiedzą o opłatach, że mają problemy z kupnem urządzeń naliczających opłaty przed wjazdem na konkretną drogę, gdzie one obowiązują. Sądy jednak odrzucają te argumenty.

"Te tłumaczenia nie przekonują sędziów, bo takich usprawiedliwień zwalniających z opłat nie przewidują przepisy" – mówi Michał Kosiarski, właściciel firmy doradczej Kos-Consulting. "Koronnymi dowodami na niekorzyść kierowców są też protokoły kontroli drogowych podpisywane przez nich bez wnoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń w momencie zatrzymania pojazdu przez Inspekcję" - dodaje Kosiarski. Podkreśla, że podnoszenie w odwołaniach argumentów, które tak naprawdę kierowca powinien zgłosić już podczas kontroli drogowej, jest całkowicie nieskuteczne.

Źródło: www.etransport.pl

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało projekt „Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej”. Zgodnie z projektem, od 1 lipca 2012 roku sieć dróg płatnych w Polsce zostanie powiększona o kolejne odcinki.

Rozporządzenie zakłada przyłączenie do systemu viaTOLL następujących odcinków poszczególnych kategorii dróg:

1) droga ekspresowa S7 na odcinku Elblag – węzeł Pasłęk-Północ;

2) droga krajowa nr 91 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą krajową nr 6 – węzeł Nowe Marzy,

b) skrzyżowanie z drogą ekspresową S5 – Łysomice (skrzyżowanie z drogą

wojewódzką nr 552),

3) droga krajowa nr 92 na odcinkach:

a) Września – granica m. Konin,

b) granica m. Konin – Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 2 i nr 14).

3) droga krajowa nr 94 na odcinku Radzikowskiego – węzeł Modlniczka.

Projekt rozporządzenia do pobrania tutaj , mapa odcinków płatnych obowiązujaca od 1 lipca 2012r. dostępna tutaj . 

Informujemy, że uruchomiona została możliwość zasilania kont przedpłaconych w systemie viaTOLL przelewami bankowymi.

Aby skorzystać z tego rodzaju doładowania konta viaTOLL, należy zgłosić taką potrzebę w Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta lub dowolnym Punkcie Dystrybucji, Przygranicznym Punkcie Dystrybucji lub Punkcie Obsługi Klienta viaTOLL. Po uzyskaniu indywidualnego numeru konta bankowego, możliwe będzie zasilanie konta użytkownika viaTOLL za pomocą przelewu.

Faktyczne zasilenie konta użytkownika nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty. W zależności od czasu rozliczeń międzybankowych, może to potrwać nawet kilka dni. Prosimy, aby wzięli to Państwo pod uwagę przy planowaniu przejazdów po sieci dróg płatnych.