Wyrok ETS: regularny odpoczynek kierowców NIE w pojeździe - aktualizacja 25.01.

Wyrok ETS: regularny odpoczynek kierowców NIE w pojeździe - aktualizacja 25.01.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 20 grudnia stwierdził, że kierowcy nie mogą odbierać regularnego odpoczynku w kabinie pojazdu, zaś kolejne kraje UE reagują na wyrok ETS. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 20 grudnia 2017 r. stwierdził, że rozporządzenie UE harmonizujące ustawodawstwo socjalne w sektorze transportu drogowego [rozporządzenie (WE) 561/2006] wyraźnie zakazuje kierowcom odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w pojeździe.
ETS wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym, na zapytanie złożone przez Raad van State (sąd belgijski), czy art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia 561/2006 zakazuje spędzania przez kierowców regularnych okresów odpoczynku w pojeździe (sprawa dotyczyła kary 1.800 € nałożonej przez Belgię na belgijskiego przewoźnika Vaditrans za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu przez jego kierowcę).

Trybunał w powyższej sprawie orzekł, że:
w sektorze transportu drogowego kierowcy nie mogą odbierać regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe. Skrócony tygodniowy okres odpoczynku może być odebrany w pojeździe po spełnieniu określonych warunków.

W dzisiejszym wyroku Trybunał przede wszystkim zaznacza, że za każdym razem, gdy rozporządzenie odnosi się do terminów "regularny tygodniowy okres odpoczynku" i "skrócony tygodniowy okres odpoczynku", stosowane jest ogólne sformułowanie  "tygodniowy okres odpoczynku". Jednakże w odniesieniu do możliwości korzystania z okresów odpoczynku w pojeździe rozporządzenie stosuje ogólne wyrażenie "dzienny okres odpoczynku" - który obejmuje regularne i skrócone dzienne okresy odpoczynku - oraz szczególne wyrażenie "skrócony tygodniowy okres odpoczynku". Zdaniem Trybunału, ponieważ prawodawca Unii Europejskiej nie użył ogólnego wyrażenia "tygodniowy okres odpoczynku", aby objąć dwa rodzaje tygodniowego okresu odpoczynku, stąd wyraźnie wynika, że zamierzał umożliwić kierowcy odbiór skróconych tygodniowych okresów odpoczynku w pojeździe, ale zakazał mu tego w odniesieniu do regularnych tygodniowych okresów odpoczynku.

Obecnie kary obowiązują we Francji, Belgii, Niemczech i Luksemburgu.

Holandia już zapowiedziała, że na kierowców nakładane będą kary w wysokości 1500 €. Z początkiem lutego 2018r. kontrolujący rozpoczną bezwzględne nakładanie kar za powyższe naruszenie (więcej TUTAJ ).

Z kolei Hiszpania planuje wprowadzić zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu począwszy od 1 lipca 2018r. (więcej TUTAJ ).
 

Trybunał uznał, że państwa członkowskie mają pełną swobodę w zakresie stosowania kar za naruszenie przedmiotowego zakazu - można się spodziewać, że podobne regulacje wprowadzą pozostałe państwa członkowskie.

Źródło: www.zmpd.pl ; www.koben.pl