Od 4 maja nowe wnioski o karty do tachografów cyfrowych

30.04.2020

PWPW uruchomiło nową platformę do elektronicznego składania wniosków o karty do tachografów cyfrowych. Wnioskujących obwiązują również nowe wzory wniosków. Te nieaktualne, zgodne z poprzednimi wzorami, nie będą przyjmowane od 4 maja 2020 r.

14 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2209). Na jego mocy zmianie uległ tryb składania wniosków o karty do tachografów cyfrowych. Od tego dnia wszystkie zainteresowane osoby mogą też składać wnioski online i potwierdzać je podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – w tym również przy pomocy logowania do swojego konta bankowego.

Wniosek elektroniczny

Najlepszą obecnie i najszybszą metodą na otrzymanie karty do tachografu, jest złożenie elektronicznego wniosku o jej wydanie. Wszystko, co potrzeba do wypełnienia i przesłania formularza, to urządzenie elektroniczne obsługujące przeglądarkę internetową (telefon, komputer, laptop, tablet itp.), dostęp do Internetu oraz środki na koncie bankowym potrzebne do wniesienia opłaty za kartę. Procedura jest prosta i nie powinna przysporzyć problemów nawet niezaawansowanym użytkownikom Internetu. Dzięki częściowemu zautomatyzowaniu tego procesu, wnioski składane drogą elektroniczną są realizowane znacznie szybciej, niż wnioski składane w formie tradycyjnej. Wnioskujący oszczędzają w ten sposób również pieniądze i czas potrzebny na przesłanie papierowego wniosku do PWPW.

Wniosek papierowy zgodny z nowym wzorem

Osoby, które z różnych powodów nie mogą złożyć wniosku w formie elektronicznej, mogą o kartę do tachografu zawnioskować w tradycyjnej formie papierowej z wykorzystaniem formularzy zgodnych z nowym wzorem. Jedyne pewne źródło do pobrania i wydrukowania formularza, to strona www.info-car.pl. Wnioskujący powinni starannie wypełnić wszystkie rubryki, a także dołączyć nowe wzory oświadczeń określone w przepisach. Są one częścią składową opublikowanego w grudniu formularza. Osoby wnioskujące o kartę w formie papierowej mogą skorzystać z internetowej formatki (info-car.pl/new/tachograf/uzyskaj-karte-do-tachografu), która umożliwia wpisanie swoich danych. Tak przygotowany i wypełniony formularz, należy następnie wydrukować i wysłać wraz z załącznikami na adres PWPW. Pamiętaj aby do wniosku dołączyć wszystkie wymagane załączniki oraz oświadczenia. Podpisy pod wnioskiem papierowym oraz oświadczeniami powinny być złożone własnoręcznie i czytelnie.

Stare wnioski

W okresie przejściowym, który trwał od grudnia 2019 roku do teraz, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przyjmowała jeszcze wnioski zgodne poprzednim wzorem. Niestety wiązało się to zazwyczaj z koniecznością dosyłania wymaganych przez nowe przepisy oświadczeń, a co za tym idzie, wydłużeniem czasu produkcji zamówionej karty. Problemy związane ze składaniem wniosków na nieaktualnych formularzach wynikały zazwyczaj z korzystania z niesprawdzonych źródeł (pobierania i drukowania formularzy z serwisów internetowych, które nie zaktualizowały formularzy). Jedyną pewną stroną, która zawiera wnioski z aktualnym wzorem, jest info-car.pl/wnioski. Od 4 maja 2020 r. PWPW będzie przyjmowała wnioski jedynie na formularzach zgodnych z obowiązującym obecnie wzorem.

Źródło: www.info-car.pl (PWPW)