Szkolenia okresowe - zawieszone?

27.04.2020

Poniżej zamieszczamy doprecyzowanie i wyjaśnienie informacji jaka została opublikowana w dniu 21 kwietnia 2020 na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Komunikat dotyczył wejścia w życie nowelizacji przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywyołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w której zostały przyjęte opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności wielu dokumentów istaotnych z punktu widzenia osób zawodowo związanych z ruchem drogowym. O ile ta informacja mogła ucieszyc wszystkich, którym w czasie epidemii kończą się istatne dla nich uprawnienia, tak dalsza część komunikatu wzbudziła niepokój środowisk szkoleniowych. Otóż Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w związku z wprowadzoną nowelizacją: "Zawieszone jest też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym".

Co jest zupełnie oczywiste, treść tego ogłoszenia spowodowała natychmiast zamieszanie wśród ośrodków szkolenia uprawnionych do realizacji kursów kwalifikacyjnych oraz szkoleń okresowych kierowców, gdyż z lektury nowelizacji rzeczywiście wynikało zawieszenie szkoleń oraz okresowych sprawdzianów, ale ten przepis dotyczył wiedzy i umiejętności maszynistów, o których mowa w ustawie o transporcie kolejowym. W zakresie szkoleń okresowych kierowców, nowela powoduje jedynie zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym dotyczących:

- zatrudnienia przez pracodawcę wyłącznie kierowcy , który ukończył szkolenie okresowe,
- ukończenia przez kierowcę szkolenia okresowego,
- uzyskania wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy potwierdzającego spełnienia wymagań w zakresie właściwych badań oraz kwalifikacji zawodowych,
- kierowania kierowców na szkolenia okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne,
- poddawania się przez kierowców okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Komunikat ministerstwa z którego wprost wynikało, że zostaje zawieszone wykonywanie szkoleń okresowych, spowodował zrozumiałe obawy i stan dezorientacji po stronie ośrodków szkolenia oraz przewoźników i kierowców zwłaszcza, że tę informację rozpowszechniło w dniu jej publikacji wiele innych portali internetowych. Na szczęście już dnień później treść tej informacji na stronie ministerstwa została zamieniona na " Zawieszony jest tez obowiązek wykonywania szkoleń okresowych w transporcie drogowym", a to zupełnie zmienia postać rzeczy. Zawieszenie obowiązku wykonywania szkoleń to na szczęście nie zawieszenia ich wykonywania. O zaistniałekj sytuacji postanowiliśmy napisać, aby nie utrwaliło się w środowisku transportowym błędne przekonanie co do aktualnego stanu rzeczy.

Szkolenia okresowe kierowców odbywają się z reguły jako indywidualne spotkania w ośrodkach szkolenia, gdzie zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i pod nadzorem wykładowcy.

źródło: etransport.pl