Transport podczas majówki

30.04.2020

Transport podczas majówki. Ograniczenia w ruchu pojazdów powyżej 12 ton zniesione jedynie 30 kwietnia

Minister Infrastruktury podpisał projekt zmiany rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 30 kwietnia 2020 r. 
 
Ograniczenia w ruchu nadal będą obowiązywać 1 i 3 maja 2020 r. w godzinach 8-22 oraz 2 maja 2020 r. w godzinach 18-22.

Źródło: zmpd.pl