Zapraszamy na webinarium Pracodawców RP

27.04.2020

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Pracodawców RP darmowym webinarium, które odbędzie się 27 kwietnia 2020 r. o godz. 15.


Webinarium Pracodawców RP - organizacji, której prezes ZMPD Jan Buczek jest wiceprezydentem, poświęcone będzie wsparciu dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej. Prelegentem będzie Michał Gorzelak ze Związku Banków Polskich, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Zagadnienia:

Wsparcie ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Bariery w dostępie do finansowania

Zagrożenia związane z COVID-19

Oferta finansowania dla MŚP w ramach programu COSME

Oferta dla innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach IF Horyzont 2020

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców w ramach programu EaSI

Kredyty dla sektorów kreatywnych w programie Kreatywna Europa

Zapowiedź nowych instrumentów w reakcji na COVID-19

Inne możliwości wsparcia w ramach programów Komisji Europejskiej


LINK DO PYTAŃ: www.docs.google.com
 
LINK DO REJESTRACJI: pracodawcyrp