Zmiany dotyczące wydawania zezwoleń

30.04.2020

Szanowni Państwo,
proszę o zapoznanie się z treścią ostatniego protokołu z posiedzenia Komisji Społecznej
https://gitd.gov.pl/fileadmin/user_upload/BTM/ZEZWOLENIA_ZAGRANICZNE/Komisja_Spoleczna/2020.04.24_protokol_-_KS.pdf

Poniżej zmiany dotyczące wydawania zezwoleń

 

II.
Komisja Społeczna postanowiła zmienić zasady wydawania zezwoleń Ukraina ogólne EURO 3 2020.
Zezwolenia Ukraina ogólne EURO 3 wydawane będą wyłącznie na pojazdy o klasie ekologii EURO3. Dla pojazdów o klasie ekologii EURO 4 i wyżej dedykowane są zezwolenia Ukraina ogólne EURO 4.
Na każdy pojazd klasy ekologii EURO 3 przedsiębiorca będzie mógł otrzymać 4 zezwolenia.

III.

W związku z otrzymaniem od strony białoruskiej zezwoleń Białoruś ogólne przeznaczonych na przewozy na potrzeby własne Komisja postanowiła wprowadzić następujące zasady wydawania otrzymanych zezwoleń.
Zezwolenia Białoruś ogólne 2020 przewozy na potrzeby własne wydawane będą w liczbie 4 szt. na każdy pojazd uprawniony, wyłącznie przedsiębiorcom wykonującym przewozy na podstawie zaświadczeń potwierdzających wykonywanie przewozów międzynarodowych na potrzeby własne.
Oznacza to, że zezwolenia Białoruś ogólne 2020 wydawane dotychczas, dostępne będą wyłącznie dla przedsiębiorców wykonujących przewozy na podstawie licencji na wykonywanie mtd rzeczy.

IV.

Komisja postanowiła, że przedsiębiorcy, których limit podstawowy zezwoleń Rosja kr-3 na rok 2020 nie przekracza liczby dziewięciu zezwoleń, będą  mogli po złożeniu wniosku odebrać całość przysługującego im limitu.

 

źródło: gitd.pl