ZUS -szczegóły skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek

27.04.2020

Na stronie internetowej ZUS zamieszczono szczegółowe wyjaśnienia dotyczące możliwości skorzystania przez podmioty, które ponoszą negatywne skutki COVID -19 ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r., świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą i na umowach cywilnoprawnych oraz możliwości  skorzystania z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Poniżej zamieszczamy link do strony ZUS zawierającej wyjaśnienia:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/

źródło: pisil.pl