Mocowanie ładunków

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22, 58 663 69 93 w.54
e-mail: 
Dział szkoleń: Anna Dróżdż -  Stromska

CEL SZKOLENIA

Zabezpieczenie ładunku to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa transportu drogowego. Jak wynika ze statystyk inspekcji drogowych to właśnie znajomość zagadnień dotyczących mocowań ładunków powinna należeć do podstaw wiedzy kierowców zawodowych. Nauka ta powinna być podparta również praktyką. Z tego zwględu PSPD włączyło do szkoleń kompaktowy zestaw do symulacji mocowania ładunku.

PROGRAM SZKOLENIA

Informacje ogólne

 • Bezpieczny przewóz ładunków - zasady
 • uczestnicy przewozu i ich obowiązki.

Informacje prawne

 • najważniejsze przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym
  • Prawo przewozowe,
  • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 stycznia 2018r. dotyczące sposobów przewozu ładunków,
  • konsekwencje zaniedbań w zakresie zabezpieczania ładunku.

Prawa fizyki

 • ważne pojęcia
  • prawo zachowania pędu (pokaz praktyczny)
  • ciężaro, masa, siła
  • tarcie, współczynnik tarcia (pokaz praktyczny)
  • środek ciężkości
 • wpływ czynników zewnętrznych na proces przewozy ładunku
  • warunki atmosferyczne
  • zabrudzenia powierzchni załadunkowej (pokaz praktyczny)
  • wpływ stanu technicznego urządzeń mocujących pojazdu na mocowanie ładunków

Pojazd

 • wymiary, masy i nacisk osi
 • jak można wykorzystać dopuszczalną ładowność pojazdu
 • budowa nadwozi pojazdów i urządzeń do unieruchamiania w tym L,XL

Środki i metody unieruchamiania ładunków (pokaz praktyczny i omówienie)

 • osprzęt mocujący, osprzęt dodatkowy i jego dobór do ładunku,
 • mocowanie blokowe
 • mocowanie z użyciem odciągów
 • ryglowanie
 • mieszane metody mocowania

Rodzaje ładunków i przykłady mocowania (pokaz praktyczny i omówienie)

 • przykłady łądunków znormalizowanyhch i częściowo znormalizowanych
 • ładunki szczególne - wymagania w zakresie mocowania

WARUNKI UCZESTNICTWA

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest karta zgłoszeniowa uczestnika (pobierz druk)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie jedniodniowe - 6 godzin

KOSZT KURSU

350 zł
Dla członków Stowarzyszenia 10 % zniżka

TERMINY  SZKOLENIA

Najbliższy termin:  

Następne bezpłatne szkolenie dla członków PSPD odbędzie się 21.09.2023r.

ZAPEWNIAMY

 • profesjonalnie przygotowane wykłady prowadzone przez najlepszych szkoleniowców
 • kawa, herbata, ciasteczka podczas zajęć
 • każdy z uczestników kursu otrzymuje specjalne zaświadczenie PSPD o przebytym szkoleniu.

PODSTAWA PRAWNA

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Gdynia organizuje szkolenie z tematyki mocowania ładunków, którego program został opracowany na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych.