Polacy, Czesi, Litwini, Słowacy i Węgrzy nalegają na wypowiedzenie porozumienia UE-Ukraina

20.11.2023

Szefowie organizacji transportowych pięciu państw wystosowali oświadczenie adresowane m.in. do przewodniczącej Komisji Europejskiej, w związku z obowiązującym porozumieniem Unia Europejska-Ukraina, na podstawie którego możliwe jest swobodne realizowane przez ukraińskich przewoźników transportu do UE.

W oświadczeniu wyraźnie podkreślili, że stoją po stronie narodu ukraińskiego i potępiają agresję militarną Rosji na ich państwo. Szefowie organizacji transportowych, reprezentujących ponad 8000 firm i zatrudniających ponad 150 000 pracowników, są w pełni świadomi niezwykle trudnej sytuacji obywateli oraz przedsiębiorstw Ukrainy. Wspierają wszelką pomoc, jakiej Unia Europejska im udziela, ponadto wskazują na fakt, że wielu przewoźników zaangażowało się w przewóz ukraińskich uchodźców i od pierwszego dnia konfliktu dostarcza pomoc humanitarną.

Przedstawiciele branży zaznaczają, że jako wspólnota UE, są również odpowiedzialni za europejski rynek wewnętrzny, w tym za transport. Zwracają uwagę, że praktyczne wdrożenie umowy UE-Ukraina w sprawie drogowego przewozu towarów znacznie przekroczyło jej pierwotne zamierzenia i obecnie powoduje poważne problemy na unijnym rynku, szkodząc konkurencyjności unijnych przewoźników drogowych. Zawieszenie zezwoleń dwustronnych doprowadziło do ogromnego wzrostu przewozów na terenie UE realizowanych przez przewoźników spoza Unii. Szefowie organizacji transportowych wskazują, że uczciwa konkurencja jest bez wątpienia korzystna, ale tylko wtedy, gdy zasady są równe dla wszystkich graczy w niej uczestniczących, a ich przestrzeganie jest egzekwowane.

Umowy dwustronne poszczególnych krajów UE z Ukrainą, które ustalają liczbę zezwoleń, mają na celu utrzymanie rozsądnej wielkości przewozów, które mogliby wykonywać ukraińscy przewoźnicy bez szkody dla unijnego rynku. Ich zniesienie jest możliwe dopiero po spełnieniu przez Ukrainę konkretnych warunków. Zdaniem przedstawicieli branży z pięciu państw przedwczesne zniesienie zezwoleń i możliwość realizacji przewozów z pewnymi włączeniami doprowadziło do bardzo trudnej i złożonej sytuacji, w której możliwości kontrolne stały się mocno ograniczone. Oprócz ogromnego wzrostu liczby operacji dwustronnych obserwują także wzrost nielegalnych operacji transportowych typu cross-trade (kraje trzecie) na wspólnotowym rynku. Doprowadziło to do protestów na trzech przejściach granicznych z Ukrainą w Hrebennem, Korczowej i Dorohusku, co jest wyraźną oznaką frustracji i sygnałem potrzeby natychmiastowego wznowienia dialogu. Od najbliższego czwartku rolnicy z Podkarpacia, razem z polskimi przewoźnikami zablokują także przejście graniczne w Medyce.

Przedstawiciele ZMPD (Polska), MKFE (Węgry), Cesmad Bohemia (Czechy), Cesmad Slovakia (Słowacja) oraz Linava (Litwa) nalegają, aby wszyscy zaangażowani decydenci rozważyli bezzwłoczne wypowiedzenie porozumienia UE-Ukraina lub wprowadzili istotne zmiany i umożliwili powrót do realizacji umów dwustronnych poszczególnych krajów UE z Ukrainą. Przedstawiciele branży są gotowi do omówienia wszelkich rozsądnych propozycji.

 

Źródło: etransport.pl