Prawnicy nie mają wątpliwości - ukraińscy przewoźnicy wykonują kabotaż

27.05.2024

Na zlecenie Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych powstała opinia prawna na temat transportów wykonywanych na terenie Polski przez pojazdy ukraińskich przewoźników, którzy podejmują kontenery z ładunkami z morskich terminali. Prawnicy odpowiedzieli na podstawowe pytanie.

PSPD w Gdyni zwróciło się do wyspecjalizowanych w tematyce transportowej kancelarii LEGAL INTERMODAL i LEGALTRUCK o opinię prawną na temat poczynań ukraińskich przewoźników w Polsce. Zagadnienie prawne dotyczy sytuacji, kiedy ciągnik siodłowy spięty z naczepą podkontenerową zarejestrowaną na terenie Ukrainy podejmuje kontener z ładunkiem z morskiego terminala w Gdyni/Gdańsku. Ładunek przeznaczony jest najczęściej dla odbiorcy z Ukrainy, jednak zanim do niego trafi zostaje przeładowany z kontenera na naczepę kurtynową należącą do innego przewoźnika. Po opróżnieniu kontener wraca do portu tym samym pojazdem (zarejestrowanym w Ukrainie), którym z niego wyjechał. Podstawową kwestią w przedstawionym scenariuszu zdarzeń jest odpowiedź na pytanie, czy dokonywany jest przewóz kabotażowy na odcinku z terminala do miejsca przeładunku kontenera oraz czy droga powrotna pustego kontenera do portu również może być zakwalifikowana jako przejazd kabotażowy? Zagadnienie zostało przeanalizowane na gruncie przepisów prawa polskiego oraz międzynarodowego z uwzględnieniem faktu, że to drugie ma pierwszeństwo przed przepisami krajowymi.

Prawnicy nie mieli wątpliwości, że w opisanym przypadku mamy do czynienia z jednym załadunkiem oraz dwoma rozładunkami na terenie tego samego państwa, które nie jest siedzibą przewoźnika. Nie ma przy tym znaczenia, czy towarem jest kontener wraz zawartością, czy ładunek i sam kontener są osobnymi towarami. Przepisy jednoznacznie wskazują, że to kabotaż. Co innego, gdybyśmy rozpatrywali sytuację przewozu nie mającego charakteru zarobkowego, wykonywanego pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej ukraińskiej firmy. W przedstawionym stanie faktycznym ewidentnie nie chodzi jednak o przewozy na potrzeby własne. Oznacza to, że opisane operacje transportowe wymagają uzyskania zezwolenia na przewóz kabotażowy z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

źródło: www.etransport.pl